Hlavní obsah

vine [vaɪn]

Vyskytuje se v

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

collective: collective guiltkolektivní vina

complicit: be complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

guilty: plead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho, dávat vinu komu

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu u soudu

plead: plead not guiltyodmítnout/popřít (svoji) vinu u soudu

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

take: take the blamevzít na sebe vinu

blame: put the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit koho

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

nevina: prokázaná nevinaproven innocence

přiznat: práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

vinný: bot. vinná réva(grape)vine

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

vina: To není moje vina.It's not my fault.

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own