Hlavní obsah

vine [vaɪn]

Vyskytuje se v

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

collective: collective guiltkolektivní vina

complicit: be complicit in sthmít svoji vinu na čem

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

guilty: plead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemu

take: take the blamevzít na sebe vinu

blame: put the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit koho

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

nevina: prove sb's innocenceprokázat čí nevinu

přiznat: plead guilty to/of sthpráv. přiznat vinu u soudu

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

vinný: bot. vinná réva(grape)vine

vinou: through one's own faultvlastní vinou

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

popírat: plead not guiltypráv. popírat svou vinu

vina: Who is to blame?Čí je to vina?

vlastní: through no fault of one's ownne vlastní vinou