Hlavní obsah

stocked [ˈstɒkt]

Přídavné jméno

  • with sth zásobený, zaplněný čím zbožím, zdroji ap.well stocked with sthdobře zásobený čím

Vyskytuje se v

market: the (stock) marketburza, burzovní trh

stock: stock(s)akcie, cenné papíry v držení firmy

stock market: the stock marketburza, burzovní trh cenných papírů

anvil: tech. stock anvilbabka klempířská

broker: ekon. stock brokerburzovní makléř

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

controller: stock controllerskladový referent, vedoucí skladu

farmer: stock farmerdobytkář

list: ekon. stock listskladová listina, regleta

net: net stockingsíťované punčochy

ordinary: ordinary stockzákladní (kmenový) kapitál

preferred: preferred stockprioritní akcie

replenish: replenish stockdoplnit zásoby

stock car: stock car racingzávody sériových automobilů upravených

stocked: well stocked with sthdobře zásobený čím

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

bez, beze: motionless(ly), (stock-)still, immobilebez hnutí

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry

hnutí: sit (stock-)stillsedět bez hnutí

chov: cattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandrychov dobytka

inventář: stock-in-tradeekon. provozní inventář

kmenový: owner's capital, stock (capital)ekon. kmenové jmění

krach: stock market crashkrach na burze

spekulace: stock exchange speculationburzovní spekulace

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost

štěpení: stock splitekon. štěpení akcií

zásoba: stockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

živočišný: animal husbandry/farming, dobytka (live)stock farming, obor, předmět animal scienceživočišná výroba

sklad: have sth in stockmít co na skladě

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno