Hlavní obsah

sold [səʊld]

Související hesla

pt&pp of sell

Vyskytuje se v

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

sell on: sell sth onto sb prodat (hned) dál co komu auto ap.

sell out: sell sb outzaprodat koho

soul: sell one's soulprodat svoji duši, zaprodat se

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

profit: profit by selling sthvydělat prodejem čeho

sell: underhand sellpokoutný prodej pod rukou

sell-by date: past its sell-by dateuž prošlý potravina ap.

short: sell sb shortobrat, ošidit, natáhnout koho

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

sold out: be sold out of sthmít vyprodáno co obchod

hot: sell like hot cakesjít na dračku hodně se prodávat

cena: tržní undersell, nákladů sell sth below costprodávat co pod cenou

dračka: sell like hot cakesjít na dračku prodávat se

metrový: yard/piece goods, fabric sold by the yard, obchod též draperymetrový textil

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

šidit: sell short weightšidit na váze

volně: (sold) over the countermed. volně prodejný lék

vyprodat: sell outvyprodat se vstupenky ap.

zástupce: (sales) representative, prodejce salesman, selling agentobchodní zástupce

prodejný: easy to sell, saleabledobře prodejný

rozprodat: sell AmE out/BrE uprozprodat majetek/podnik

váha: sell sth by weightprodávat co na váhu

zaprášit se: The goods sold like hot cakes.Po zboží se jen zaprášilo.

ztráta: sell sth at a lossprodávat co se ztrátou

že: She was such a fool as to sell it.Byla tak hloupá, že to prodala.