Hlavní obsah

sold [səʊld]

Související hesla

pt&pp of sell

Vyskytuje se v

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

sell on: sell sth onto sb prodat (hned) dál co komu auto ap.

sell out: sell sb outzaprodat koho

soul: sell one's soulprodat svoji duši, zaprodat se

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

profit: profit by selling sthvydělat prodejem čeho

sell: underhand sellpokoutný prodej pod rukou

sell: wholesale sellvelkoobchodní prodej

sell-by date: past its sell-by dateuž prošlý potravina ap.

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

sold out: be sold out of sthmít vyprodáno co obchod

hot: sell like hot cakesjít na dračku hodně se prodávat

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

metrový: metrový textilyard/piece goods, fabric sold by the yard

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

šidit: šidit na vázesell short weight

volně: med. volně prodejný lék(sold) over the counter

vyprodat: vyprodat se vstupenky ap.sell out

vyprodat: být vyprodán představení ap.sell out, be sold out

zástupce: obchodní zástupce(sales) representative, prodejce salesman, selling agent

prodejný: dobře prodejnýeasy to sell, saleable

rozprodat: rozprodat majetek/podniksell AmE out/BrE up

váha: prodávat co na váhusell sth by weight

vyprodat: Už jsme to vyprodali.It has sold out.

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

ztráta: prodávat co se ztrátousell sth at a loss

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.