Hlavní obsah

nečistá

Vyskytuje se v

papír: blank sheet of paperčistý list papíru

plat: take-home pay, net salaryčistý plat

rejstřík: have no criminal record, have a clean (criminal) recordmít čistý (trestní) rejstřík

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

vzduch: fresh/clean/cold/stale airčerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduch

zářivě: sparkling cleanzářivě čistý

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

blank: blank sheet of paperčistý list papíru

conscience: clear consciencečisté svědomí

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

equity: negative equityzáporné čisté jmění

interval: hud. perfect intervalčistý interval

net: ekon. net worthčisté jmění firmy

pay: net payčistý plat

previous: of previous good characterbezúhonný, s dosud čistým rejstříkem osoba

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

value: net assets valuečistá hodnota aktiv

virgin: text. pure virgin woolčistá střižní vlna

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

čistý: blank formčistý formulář nepopsaný