Hlavní obsah

halves [hɑːvz or hævz]

Související hesla

pl of half

Vyskytuje se v

half measure: half measure(s)polovičaté opatření málo účinné ap.

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

time: half the timeco chvíli, často, kolikrát

file: half round filepůlkruhový pilník

half-time: half-time scoreskóre v poločase

hour: half an hourpůl hodiny

sister: half-sister, foster sisternevlastní sestra

split: split sth in halfrozpůlit, rozštípnout napůl co

past: half past tenpůl jedenácté

price: Cheap at half the price!To je zlodějina! je to předražené

through: half-way throughnapůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.

bratr: stepbrother, jeden společný rodič half-brothernevlastní bratr

dětský: BrE a half, child ticketdětský lístek

hodina: an hour and a halfhodina a půl

jarní: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

nevlastní: stepbrother, s jedním společným rodičem half-brother, osvojený foster brothernevlastní bratr

nota: minim, AmE half-notepůlová nota

poločas: half-lifefyz. poločas rozpadu

polovička: in(to) halvesna polovičky

poloviční: half portionpoloviční porce

polovina: divide sth into halvesrozdělit co na poloviny

prázdniny: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

půlka: divide sth in(to) halvesrozdělit co na půlky

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

napůl: cut sth in halfrozříznout co napůl

o: at half past twoo půl třetí

půl: at half past sixo půl sedmé

rozdělit: divide sth into halves, halve sthrozdělit co na poloviny

tucet: half a dozenpůl tuctu

zpola: only half-fulljen zpola plný

chuť: Well begun is half done., Good start is half the battle.S chutí do toho a půl je hotovo.

žerď: (flown) at half-mast/staffna půl žerdi vlajka

half: not halfani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápor