Hlavní obsah

balancing [ˈbælənsɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

balance: balance(s)váhy ramenové, váha

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

off-balance: off-balance(-sheet)mimobilanční, podrozvahový položky ap.

account: account balancezůstatek na účtu

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

balance: balance weightprotiváha, protizávaží, vyvažovací váha

balance: balance wheelsetrvačka, nepokoj hodinek

balance: sport. balance beamkladina

balance: ekon. balance of debtdlužný zůstatek

balance: ekon. balance of paymentsplatební bilance

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

balance: ekon. balance of accountzůstatek účtu

balance: ekon. adverse balancenepříznivá bilance

balance: tech. balance circuitvyrovnávací obvod

balanced: ekon. balanced budgetvyrovnaný rozpočet

beam: beam balanceramenové váhy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

foreign: ekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí

money: ekon. money balancespeněžní zůstatky

nature: balance of naturepřírodní rovnováha

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sheet: balance sheetúčetní bilance, rozvaha

trade: trade balanceobchodní bilance

zero: ekon. zero balancenulové saldo

disponibilní: disponibilní zůstatekavailable balance

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

rameno: rameno vah laboratorních ap.beam of a balance

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

vyrovnaný: ekon. vyrovnaný rozpočetbalanced budget

vyvážený: vyvážená strava(well-)balanced diet

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

vyvážit: tech. vyvážit kola autabalance the wheels

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

vážka: přen. být na vážkáchváhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balance