Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

domácí: do one's homeworkudělat si domácí úkol(y)/úlohy

přidělit: assign a task to sbpřidělit úkol komu

výzkumný: research institute/worker/assignment/projectvýzkumný ústav/pracovník/úkol/projekt

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

zadat: assign homeworkzadat domácí úkol

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

exacting: exacting tasknáročný úkol

homework: do one's homeworknapsat (si) domácí úkol(y)

mission: mission impossibleneproveditelný úkol, úkol nelze splnit

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

set: set sb a taskdát komu úkol

struggle: uphill strugglenesnadný úkol

task: be tasked with sthbýt pověřen čím, dostat za úkol co

thankless: thankless tasknevděčný úkol

high: the task of high priorityúkol nejvyšší důležitosti

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce

úkol: set sb a taskdát komu úkol