Hlavní obsah

want to

wantchtít, potřebovat

todo, k(e), směrem k , za , na

toaby , ať

Vyskytuje se v

want: you want toměl bys(te)

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

chtít: If you please/like/want to.Jestli chcete.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá