Hlavní obsah

salido

Podstatné jméno

  • vulg.nadrženec sexuální

Vyskytuje se v

gordo: sal gordahrubá sůl

luz: salir a (la) luzvyjít kniha

operación: operación salidahromadný odjezd na dovolenou

saliente: Salientevýchod světová strana

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

callejón: callejón sin salidaslepá ulice, hovor. slepá ulička bezvýchodná situace

caro: salir carovyjít draho

duda: salir de dudasvyřešit problém, udělat si jasno

emergencia: salida de emergencianouzový východ

escopetado: salir escopetado de algvyrazit, vystartovat odkud

falso: sport. salida falsaulitý start

sal: sal comúnkuchyňská sůl

salida: salida de emergencianouzový východ

acampada: ir/salir de acampadajet do kempu/stanovat

añadir: añadir salpřisolit

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

ileso: salir ilesovyváznout bez zranění

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

čára: línea de salida/metasport. startovní/cílová čára

dálniční: entrada en/salida de (la) autopistadálniční nájezd/výjezd

hnízdo: salir del nidovyletět z hnízda

jít: salir/entrarjít ven/dovnitř

kamenný: sal de rocakamenná sůl

koupel: sal de bañosůl do koupele

koupelový: sal de bañokoupelová sůl

kuchyňský: sal común/ de cocinakuchyňská sůl

najevo: salir a la luzvyjít najevo

odjezdový: carril de salidažel. odjezdová kolej

odletový: corredor de salidaodletový koridor

pevný: salida fijasport. pevný start

poušť: desierto arenoso/pedregoso/de hielo/de salgeogr. písečná/kamenitá/ledová/solná

překonávat: superar (las) dificultades, přen. salir del barrancopřekonávat obtíže

připravený: estar preparado/listo para salir, přen. estar de botas/con las botas puestasbýt připravený k odchodu/na cestu

rutina: salir de la rutinavyjít z rutiny

slepý: calle sin salidaslepá ulice

start: salida falsahovor. ulitý start

sůl: sal de cocina/de bañokuchyňská/koupelová sůl

ulice: calle sin salida/cortadaslepá ulice

ulička: callejón sin salidaslepá ulička

úprk: salir corriendo, ponerse a correrdát se na úprk

ven: salir de algdostat se ven z čeho

východ: salida de la lunavýchod měsíce

vykulit: poner algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitasvykulit oči kdo

výpadový: carretera de salidavýpadová silnice

vyplavat: salir a la superficievyplavat na povrch

vyplout: salir a flotevyplout na povrch vyjít najevo

vyrazit: salirvyrazit do ulic za zábavou

výstup: salida del nervio ópticoanat. výstup zrakového nervu

výtok: salida de líquidotech. výtok tekutiny

vývod: salida del condensadorelektr. vývod kondenzátoru

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

čas: hora de salida/llegadačas odjezdu/příjezdu

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

jet: El tren sale a las seis.Vlak jede v šest.

jodovaný: sal yodadajodovaná sůl

nástupní: estación de salidanástupní stanice

nouzový: salida de emergencianouzový východ

odchod: estar a punto de salirbýt na odchodu

odchozí: llamada salienteodchozí hovor

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

pochodit: salir biendobře pochodit

pořídit: tener éxito, kdo s čím salir bien alg a algndobře pořídit

povést se: salir malnepovést se

pozice: tener la mejor posición de salidamít nejvýhodnější startovní pozici

právě: Estaba a punto de salir.Právě se chystal odejít.

pravidelný: salida regularpravidelný odjezd

překonat: superar (las) dificultades, přen. salir del barrancopřekonat obtíže

příjezd: llegadas y salidaspříjezdy a odjezdy

startovní: taco de salidastartovní blok

svůj, svá, své, svoje: salir con la suyaprosadit svou

špetka: añadir una pizca de salpřidat špetku soli

test: El test da/es/sale positivo.Test je pozitivní.

výchozí: punto de salida/partidavýchozí bod

vyřešit: salir de dudas, resolver el problemavyřešit problém

výstupní: control de salidavýstupní kontrola

vyváznout: salir ilesovyváznout bez zranění

brynda: salir a flotedostat se z bryndy

držet: Cruzaré los dedos para que todo salga bien.Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.

koření: ser alg la sal de la vidapřen. být co kořením života

mléko: Aún no ha salido del cascarón.Ještě mu teče mléko po bradě.

armario: salir del armariopřiznat svou homosexuální orientaci