Hlavní obsah

pravidelný

Přídavné jméno

  1. (stejnoměrně se opakující) regular(stálý) constante(divák ap.) asiduo(periodický) periódicopravidelný odjezdsalida f regular
  2. (rysy, tvar ap.) regular, simétricogeom. pravidelný mnohostěnpoliedro m regulargeom. pravidelný trojúhelníktriángulo m equilátero
  3. (bez odchylek od řádu) regular, normal
  4. (řídící se pravidly) regularling. pravidelná slovesaverbos m pl regulares

Vyskytuje se v

sloveso: pravidelné/nepravidelné slovesoverbo regular/irregular

čtenář: pravidelný čtenářlector asiduo

conjugación: conjugación regular/irregularpravidelné/nepravidelné časování

tetraedro: tetraedro regularpravidelný čtyřstěn