Hlavní obsah

otevřený

Vyskytuje se v

civět: mirar boquiabierto (a) alg(n)civět s otevřenou pusou na koho/co

čumět: mirar boquiabierto (a) alg(n)čumět s otevřenou pusou na koho/co

dopis: carta abiertaotevřený dopis určený ke zveřejnění

dveře: día /jornada de puertas abiertasden otevřených dveří

klíč: llave de tuercas españolaotevřený maticový oboustranný klíč

otevřít: abrir de par en parotevřít dokořán

slabika: sílaba libre/trabadaotevřená/zavřená slabika

soutěž: competencia abiertaotevřená soutěž

trh: mercado abiertootevřený trh

účet: abrirse una cuentaotevřít si účet

dokořán: ventana abierta de par en parokno otevřené dokořán

fraktura: fractura abiertaotevřená fraktura

kromě: Está abierto todos los días con excepción de los lunes.Je otevřeno denně kromě pondělí.

dvířka: dejarse una puerta abiertanechat si otevřená zadní dvířka

adentro: mar adentrona (otevřeném) moři

carta: carta abiertaotevřený dopis

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

cielo: a cielo abierto/rasopod širákem, ve volné přírodě, venku, otevřený bez střechy

circuito: circuito abierto/cerradootevřený/uzavřený obvod

espacio: espacio abiertootevřený prostor

operación: operación a corazón abiertooperace na otevřeném srdci

paso: abrir paso a algnuvolnit/razit cestu, přen. otevřít dveře komu

otevřený: día de puertas abiertasden otevřených dveří