Hlavní obsah

otevřeně

Vyskytuje se v

civět: civět s otevřenou pusou na koho/comirar boquiabierto (a) alg(n)

čumět: čumět s otevřenou pusou na koho/comirar boquiabierto (a) alg(n)

dopis: otevřený dopis určený ke zveřejněnícarta abierta

dveře: den otevřených dveřídía /jornada de puertas abiertas

klíč: otevřený maticový oboustranný klíčllave de tuercas española

otevřený: den otevřených dveřídía de puertas abiertas

slabika: otevřená/zavřená slabikasílaba libre/trabada

soutěž: otevřená soutěžcompetencia abierta

trh: otevřený trhmercado abierto

dokořán: okno otevřené dokořánventana abierta de par en par

fraktura: otevřená frakturafractura abierta

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkadejarse una puerta abierta

adentro: na (otevřeném) mořimar adentro

carta: otevřený dopiscarta abierta

cielo: pod širákem, ve volné přírodě, venku, otevřený bez střechya cielo abierto/raso

circuito: otevřený/uzavřený obvodcircuito abierto/cerrado

espacio: otevřený prostorespacio abierto

llaneza: upřímně, otevřeně, srdečněcon llaneza

operación: operace na otevřeném srdcioperación a corazón abierto