Hlavní obsah

soudní

Přídavné jméno

  • суде́бный, су́дныйsoudní lékařstvíсуде́бная медици́наsoudní znalecсуде́бный экспе́ртsoudní přelíčeníсуде́бное разбира́тельство

Odvozená slova

soud

Vyskytuje se v

cesta: суде́бным поря́дкомsoudní cestou

čekatel: кандида́т в судьи́soudní čekatel

dvůr: суде́бная пала́таsoudní dvůr

expertiza: суде́бная/медици́нская эксперти́заsoudní/lékařská expertiza

kauza: суде́бное де́лоsoudní kauza

moc: законода́тельная/исполни́тельная/суде́бная властьzákonodárná/výkonná/soudní moc

obsílka: пове́стка в судsoudní obsílka

obvod: суде́бный райо́нsoudní obvod

pitva: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

poplatek: тамо́женные/суде́бные по́шлиныcelní/soudní poplatky

řízení: судопроизво́дствоsoudní řízení

senát: суде́бная колле́гия, соста́в суда́soudní senát

síň: зал суде́бного заседа́нияsoudní síň

soudný: су́дный день, день Стра́шного суда́náb. soudný den

spis: суде́бный актsoudní spis

spor: суде́бное де́лоpráv. soudní spor

vazba: содержа́ние под стра́жейsoudní vazba

vykonavatel: суде́бный исполни́тельsoudní vykonavatel

výloha: суде́бные изде́ржкиsoudní výlohy

výnos: суде́бное реше́ниеsoudní výnos

výrok: суде́бное поруче́ние, вы́вод суда́soudní výrok

zapisovatel: суде́бный пи́сарь-протоколи́стsoudní zapisovatel

znalec: суде́бный экспе́ртsoudní znalec/znalkyně

akta: досье́ материа́лов по де́луsoudní akta

exekutor: суде́бный исполни́тельsoudní exekutor

rozhodnutí: реше́ние суда́soudní rozhodnutí

stíhání: возбуди́ть суде́бное пресле́дование против когоzahájit proti komu soudní stíhání

tlumočník: суде́бный перево́дчикsoudní tlumočník

tribunál: вое́нный/суде́бный трибуна́лvojenský/soudní tribunál

vyklidit: освободи́ть зал заседа́нийvyklidit soudní síň

vyšetřovatel: суде́бный сле́довательsoudní vyšetřovatel

вскры́тие: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

изде́ржки: суде́бные изде́ржкиsoudní výlohy

исполни́тель: суде́бный исполни́тельsoudní vykonavatel

пала́та: суде́бная пала́таsoudní dvůr

по́шлина: суде́бные по́шлиныsoudní poplatky

привлече́ние: привлече́ние к суду́soudní stíhání

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

экспе́рт: суде́бный экспе́ртsoudní znalec

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

вы́играть: вы́играть де́ло в суде́vyhrát soudní při

надзо́р: суде́бный надзо́рsoudní dohled

сле́дователь: суде́бный сле́довательsoudní vyšetřovatel

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení

суде́бный: суде́бная пра́ктикаsoudní praxe

soudní: суде́бная медици́наsoudní lékařství