Hlavní obsah

poplatek

Podstatné jméno, rod mužský

  • пла́та за что, по́шлина, сборregistrační poplatekрегистрацио́нный взносcelní/soudní poplatkyтамо́женные/суде́бные по́шлины

Vyskytuje se v

dálnice: пла́тная автомагистра́льdálnice s poplatkem

letištní: аэропо́ртовый сборletištní poplatek

manipulační: се́рвисный сборekon. manipulační poplatek

účastnický: до́ля уча́стникаúčastnický poplatek

aktivační: пла́та за подключе́ниеaktivační poplatek

dálniční: сбо́ры за по́льзование автомагистра́лямиdálniční poplatky

jednorázový: ра́зовый сборjednorázový poplatek

podléhat: обкла́дываться, облага́тьpodléhat poplatku

по́шлина: тамо́женные по́шлиныcelní poplatky, cla

ра́зовый: ра́зовый сборjednorázový poplatek

тамо́женный: тамо́женный сборcelní poplatek

poplatek: тамо́женные/суде́бные по́шлиныcelní/soudní poplatky