Hlavní obsah

znalec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (odborník) знато́к, специали́стznalec uměníзнато́к иску́сстваznalec právaзаконове́д
  2. (soudní ap.) знато́кsoudní znalec/znalkyněсуде́бный экспе́рт

Vyskytuje se v

soudní: суде́бный экспе́ртsoudní znalec

výslech: допро́с свиде́телей/экспе́ртовvýslech svědků/znalců

знато́к: с ви́дом знатока́pohledem znalce

све́дущий: све́дущие ли́цаznalci, experti

экспе́рт: суде́бный экспе́ртsoudní znalec

znalec: суде́бный экспе́ртsoudní znalec/znalkyně