Hlavní obsah

set

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v tenise) сет
  2. (souprava předmětů) набо́р(čajový ap.) серви́зdárkový setпода́рочный набо́р

Vyskytuje se v

patnáct: patnáct setты́сяча пятьсо́т

pozbýt: pozbýt silослабе́ть, осла́бнуть

rozložení: rozložení silраскла́д сил

šest: o sto šestво весь дух, со всех ног

za: jednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

nějaký: nějakých dvě stě euroкаки́х-нибу́дь 200 е́вро

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

pomáhat: pomáhat ze všech silвся́чески помога́ть

pouhý: Stojí to pouhých sto rublů.Э́то сто́ит то́лько сто рубле́й.

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

opice: Je sto let za opicema!В лесу́ живёт, пню моли́тся!

procento: Je to na sto procent.Э́то на (все) сто проце́нтов., Стопудо́во.

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил

sto: být sto let za opicemiнаходи́ться на допото́пном у́ровне

sto: mít sto chutí...быть не прочь, быть скло́нным, стра́шно хоте́ть

sto: vyhýbat se na sto honů komuза сто вёрст обходи́ть кого

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия

из: изо всех силze všech sil

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.