Hlavní obsah

set

Vyskytuje se v

patnáct: ты́сяча пятьсо́тpatnáct set

pozbýt: ослабе́ть, осла́бнутьpozbýt sil

šest: во весь дух, со всех ногo sto šest

za: раз в сто лет, ре́дко когда́jednou za sto let

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

odliv: уте́чка рабо́чей си́лыodliv pracovních sil

pomáhat: вся́чески помога́тьpomáhat ze všech sil

půjčit si: перехвати́ть сто рубле́йpůjčit si sto rublů

snažit se: стара́ться изо все́х силsnažit se ze všech sil

opice: В лесу́ живёт, пню моли́тся!Je sto let za opicema!

procento: Э́то на (все) сто проце́нтов.Je to na sto procent.

síla: рабо́тать изо всех силpracovat ze všech sil

sto: бежа́ть со всех ног/во все лопа́тки/во всю прытьutíkat o sto šest

vypětí: напряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лияs vypětím všech sil

из: изо всех силze všech sil

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

set: пода́рочный набо́рdárkový set