Hlavní obsah

procento

Vyskytuje se v

srazit: ски́нуть де́сять проце́нтов с цены́srazit deset procent z ceny

sto: рабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вкиpracovat na sto procent

procento: Э́то на (все) сто проце́нтов.Je to na sto procent.