Hlavní obsah

це́нный

Přídavné jméno-ая, -ое; це́нен, це́нна/ценна́, це́нно

  1. це́нные бума́ги fin.cenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

Vyskytuje se v

бума́га: це́нные бума́гиcenné papíry

кра́йний: кра́йняя цена́minimální/maximální cena

письмо́: це́нное письмо́cenné psaní

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

цена́: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

цена́: заку́почная/прода́жная цена́nákupní/prodejní cena

цена́: догово́рная цена́smluvní cena

договорённость: цена́ по договорённостиcena dohodou

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

balík: cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

burza: burza cenných papírůби́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржа

cena: velkoobchodní/maloobchodní cenaопто́вая/ро́зничная цена́

cena: nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́

cenný: ekon. cenné papíryце́нные бума́ги

cenný: pošt. cenné psaníце́нное письмо́

cenný: pošt. cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

cenový: cenová nabídkaцена́ предложе́ния

dopis: doporučený/cenný dopisзаказно́е/це́нное письмо́

kupní: kupní cenaпокупна́я цена́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

nabídkový: ekon. nabídková cena prodávajícíhoцена́ продавца́

obchod: obchod s cennými papíryобраще́ние це́нных бума́г

obchodovatelný: ekon. obchodovatelné cenné papíryобраща́ющиеся це́нные бума́ги

pořizovací: pořizovací cenaпервонача́льная сто́имость, покупна́я цена́

tržní: ekon. tržní cenaры́ночная цена́

vyvolávací: vyvolávací cenaста́ртовая/нача́льная цена́

akční: akční cenaспециа́льная цена́

dohoda: cena dohodouцена́ по договорённости

emise: fin. emise cenných papírůвы́пуск це́нных бума́г

hodnotný: hodnotný darце́нный пода́рок

jít: Cena jde dolů.Цена́ па́дает.

katalogový: katalogová cenaцена́ по катало́гу

kotovaný: kotované cenné papíryкоти́руемые це́нные бума́ги

nadsazený: nadsazená cena/částkaзавы́шенная цена́/су́мма

nákupní: nákupní cenaзаку́почная цена́

nízký: nízká cenaни́зкая цена́

orientační: orientační cenaориенти́ровочная цена́

režijní: režijní cenaцена́ по себесто́имости

rozhodovat: Cena nerozhoduje.Цена́ - не вопро́с.

úschova: ekon. úschova cenných papírůхране́ние це́нных бума́г

výkupní: výkupní cenaвыкупна́я цена́

vyšší: vyšší cenaвы́сшая цена́

zásilka: cenná poštovní zásilkaце́нное почто́вое отправле́ние

zaváděcí: zaváděcí cenaпервонача́льная цена́