Hlavní obsah

це́нный

Přídavné jméno-ая, -ое; це́нен, це́нна/ценна́, це́нно

  1. це́нные бума́ги fin.cenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

Vyskytuje se v

кра́йний: кра́йняя цена́minimální/maximální cena

це́нный: це́нные бума́гиcenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

письмо́: це́нное письмо́cenné psaní

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

цена́: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

balík: це́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностьюcenný balík

burza: би́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржаburza cenných papírů

cena: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

cenný: це́нные бума́гиekon. cenné papíry

cenový: цена́ предложе́нияcenová nabídka

dopis: заказно́е/це́нное письмо́doporučený/cenný dopis

kupní: покупна́я цена́kupní cena

kus: цена́ за шту́куcena za kus

nabídkový: цена́ продавца́ekon. nabídková cena prodávajícího

obchod: обраще́ние це́нных бума́гobchod s cennými papíry

obchodovatelný: обраща́ющиеся це́нные бума́гиekon. obchodovatelné cenné papíry

pořizovací: первонача́льная сто́имость, покупна́я цена́pořizovací cena

tržní: ры́ночная цена́ekon. tržní cena

vyvolávací: ста́ртовая/нача́льная цена́vyvolávací cena

akční: специа́льная цена́akční cena

emise: вы́пуск це́нных бума́гfin. emise cenných papírů

hodnotný: це́нный пода́рокhodnotný dar

katalogový: цена́ по катало́гуkatalogová cena

kotovaný: коти́руемые це́нные бума́гиkotované cenné papíry

nadsazený: завы́шенная цена́/су́ммаnadsazená cena/částka

nákupní: заку́почная цена́nákupní cena

nízký: ни́зкая цена́nízká cena

orientační: ориенти́ровочная цена́orientační cena

režijní: цена́ по себесто́имостиrežijní cena

rozhodovat: Цена́ - не вопро́с.Cena nerozhoduje.

úschova: хране́ние це́нных бума́гekon. úschova cenných papírů

výkupní: выкупна́я цена́výkupní cena

vyšší: вы́сшая цена́vyšší cena

zásilka: це́нное почто́вое отправле́ниеcenná poštovní zásilka

zaváděcí: первонача́льная цена́zaváděcí cena

бума́га: це́нные бума́гиcenné papíry