Hlavní obsah

cenný

Přídavné jméno

  1. (drahý) це́нный, дорого́йekon. cenné papíryце́нные бума́гиekon. burza cenných papírůфо́ндовая би́ржаpošt. cenné psaníце́нное письмо́pošt. cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью
  2. (významný) це́нный

Vyskytuje se v

papír: cenný papírakcie ap. це́нная бума́га

balík: cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

burza: burza cenných papírůби́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржа

dopis: doporučený/cenný dopisзаказно́е/це́нное письмо́

obchod: obchod s cennými papíryобраще́ние це́нных бума́г

obchodovatelný: ekon. obchodovatelné cenné papíryобраща́ющиеся це́нные бума́ги

psaní: cenné psaníзаказно́е письмо́

emise: fin. emise cenných papírůвы́пуск це́нных бума́г

kotovaný: kotované cenné papíryкоти́руемые це́нные бума́ги

úschova: ekon. úschova cenných papírůхране́ние це́нных бума́г

zásilka: cenná poštovní zásilkaце́нное почто́вое отправле́ние

cenný: ekon. cenné papíryце́нные бума́ги