Hlavní obsah

tržní

Přídavné jméno

  • ры́ночныйekon. tržní hospodářstvíры́ночное хозя́йствоekon. tržní cenaры́ночная цена́

Vyskytuje se v

ekonomika: tržní/stínová/šedá ekonomikaры́ночная/тенева́я/се́рая эконо́мика

hospodářství: tržní hospodářstvíры́ночное хозя́йство

hodnota: za tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости

potenciál: ekon. ekonomický/finanční/tržní potenciálэкономи́ческий/фина́нсовый/ры́ночный потенциа́л

rána: tržná/střelná ránaрва́ная/огнестре́льная ра́на

tržný: med. tržná ránaрва́ная ра́на

ры́ночный: tržní cenaры́ночная сто́имость/цена́

рва́ный: tržná ránaрва́ная ра́на

хозя́йство: tržní ekonomikaры́ночное хозя́йство

tržní: ekon. tržní hospodářstvíры́ночное хозя́йство