Hlavní obsah

tržný

Vyskytuje se v

ekonomika: ры́ночная/тенева́я/се́рая эконо́микаtržní/stínová/šedá ekonomika

hospodářství: ры́ночное хозя́йствоtržní hospodářství

tržní: ры́ночное хозя́йствоekon. tržní hospodářství

hodnota: по ры́ночной сто́имостиza tržní hodnotu

potenciál: экономи́ческий/фина́нсовый/ры́ночный потенциа́лekon. ekonomický/finanční/tržní potenciál

rána: рва́ная/огнестре́льная ра́наtržná/střelná rána

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

рва́ный: рва́ная ра́наtržná rána

хозя́йство: ры́ночное хозя́йствоtržní ekonomika

tržný: рва́ная ра́наmed. tržná rána