Hlavní obsah

цена́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. cena, hodnotaопто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cenaзаку́почная/прода́жная цена́nákupní/prodejní cenaдогово́рная цена́smluvní cenaлюбо́й цено́йza každou cenu
  2. přen.cena, význam, důležitost

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. в цене́ hovor.v kurzu, ceněný

Vyskytuje se v

взвинти́ть: взвинти́ть це́ныvyhnat ceny (nahoru)

кра́йний: кра́йняя цена́minimální/maximální cena

наби́ть: наби́ть це́нуzvednout cenu

спусти́ть: спусти́ть цену́snížit cenu

цена́: в цене́v kurzu, ceněný

це́нный: це́нные бума́гиcenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

завыше́ние: завыше́ние ценzdražení

зао́блачный: зао́блачные це́ныzávratné ceny

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

письмо́: це́нное письмо́cenné psaní

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

соотноше́ние: соотноше́ние ценcenová relace

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

всплеск: всплеск ценprudký nárůst cen, cenový boom

дешёвый: дешёвые це́ныnízké ceny

немы́слимый: немы́слимые це́ныnepředstavitelné ceny

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

опто́вый: опто́вые це́ныvelkoobchodní ceny

повыше́ние: повыше́ние ценzvýšení cen, zdražení

прейскура́нт: це́ны по прейскура́нтуceny dle ceníku

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu

balík: це́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностьюcenný balík

burza: би́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржаburza cenných papírů

cena: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

cenný: це́нные бума́гиekon. cenné papíry

cenový: соотноше́ние ценcenová relace

dopis: заказно́е/це́нное письмо́doporučený/cenný dopis

hladina: у́ровень ценcenová hladina

index: и́ндекс ценekon. cenový index

kupní: покупна́я цена́kupní cena

kus: цена́ за шту́куcena za kus

nabídkový: цена́ продавца́ekon. nabídková cena prodávajícího

nezaplacení: на вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чемуk nezaplacení

obchod: обраще́ние це́нных бума́гobchod s cennými papíry

obchodovatelný: обраща́ющиеся це́нные бума́гиekon. obchodovatelné cenné papíry

pohyb: движе́ние ценpohyb cen

pořizovací: первонача́льная сто́имость, покупна́я цена́pořizovací cena

spotřebitelský: и́ндекс потреби́тельских ценindex spotřebitelských cen

stát: любо́й цено́й, во что бы то ни ста́лоstůj co stůj

strop: ве́рхний преде́л/потоло́к ценekon. cenový strop

tržní: ры́ночная цена́ekon. tržní cena

tvorba: образова́ние цен, ценообразова́ниеtvorba cen

vyvolávací: ста́ртовая/нача́льная цена́vyvolávací cena

zmrazení: замора́живание ценekon. zmrazení cen

akční: специа́льная цена́akční cena

astronomický: зао́блачные це́ныastronomické ceny

bezkonkurenční: це́ны вне конкуре́нцииbezkonkurenční ceny

ceník: це́ны по прайс-листу́ceny dle ceníku

dohodnout se: согласи́ться о цене́dohodnout se na ceně

emise: вы́пуск це́нных бума́гfin. emise cenných papírů

hodnotný: це́нный пода́рокhodnotný dar

katalogový: цена́ по катало́гуkatalogová cena

kotovaný: коти́руемые це́нные бума́гиkotované cenné papíry

liberalizace: либерализа́ция ценekon. cenová liberalizace

maloobchodní: ро́зничные це́ныmaloobchodní ceny

nadsazený: завы́шенная цена́/су́ммаnadsazená cena/částka

nákupní: заку́почная цена́nákupní cena

nízký: ни́зкая цена́nízká cena

orientační: ориенти́ровочная цена́orientační cena

pohybovat se: Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...Ceny se pohybují v rozmezí od... do...

pokles: паде́ние/пониже́ние/сниже́ние ценpokles cen

бума́га: це́нные бума́гиcenné papíry

poloviční: за полцены́/полови́нную це́нуza poloviční cenu

propadnout se: Це́ны на́ нефть пони́зились/провали́лись.Ceny ropy se propadly.

prudký: ре́зкий скачо́к ценprudký růst cen

přičíst: доба́вить к цене́přičíst k ceně

příznivý: за прия́тную це́нуza příznivou cenu

režijní: цена́ по себесто́имостиrežijní cena

rozhodovat: Цена́ - не вопро́с.Cena nerozhoduje.

spadnout: Це́ны упа́ли.Ceny spadly dolů.

srazit: сбить/сба́вить це́нуsrazit cenu

subvencovaný: субсиди́рованные це́ныsubvencované ceny

úschova: хране́ние це́нных бума́гekon. úschova cenných papírů

výkupní: выкупна́я цена́výkupní cena

vyšší: вы́сшая цена́vyšší cena

vzestup: подъём ценvzestup cen

vzrůst: повыше́ние ценvzrůst cen

zásilka: це́нное почто́вое отправле́ниеcenná poštovní zásilka

zaváděcí: первонача́льная цена́zaváděcí cena

zdvojnásobit: удво́ить це́нуzdvojnásobit cenu

zlodějský: граби́тельские це́ныzlodějské ceny