Hlavní obsah

сторона́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 сто́рону; сто́роны, сторо́н, сторона́м

  1. брать чью сто́рону stranit komu

Vyskytuje se v

сла́бый: сла́бая сторона́slabá stránka

сторона́: брать чью сто́ронуstranit komu

шу́тка: шу́тки в сто́рону/прочьžerty stranou, bez žertů/legrace, vážně

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

свет: сто́роны све́таsvětové strany

отойти́: отойти́ в сторону́ustoupit stranou, uhnout

я́вно: быть я́вно на стороне́ когоstát jasně na straně koho

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

legrace: без шу́ток, шу́тки в сто́ронуbez legrace

mimo: стоя́ть в стороне́, не уча́ствоватьstát mimo nezúčastnit se

podklad: факти́ческая сторона́ дея́нияpráv. skutkový podklad

přivrácený: ви́димая сторона́ Луны́přivrácená strana Měsíce

rub: ре́верс, обра́тная сторона́ моне́тыrub mince

silný: си́льная сторона́silná stránka

smluvní: догова́ривающиеся сто́роныsmluvní strany

stát: стоя́ть в стороне́ чегоstát stranou čeho

strana: види́мая/обра́тная сторона́ Луны́astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíce

stránka: звукова́я сторона́ языка́ling. zvuková stránka jazyka

výpověď: расторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́нvýpověď dohodou

z, ze: с пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ваz pravé/levé strany

dohodnout se: Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.

držet se: Держи́тесь пра́вой стороны́!Držte se vpravo!

hezký: Э́то о́чень ми́ло с ва́шей стороны́.To je od vás hezké.

kolem: огляде́ться круго́м/по сторона́мrozhlédnout se kolem

měsíc: оборо́тня сторона́ Луны́odvrácená strana Měsíce

odpovědnost: отве́тственность тре́тьей стороны́odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.

odvrácený: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana čeho

prohlédnout: осмотре́ть кого/что со всех сторо́нprohlédnout koho/co ze všech stran

pršet: Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.Kulky pršely ze všech stran.

přetáhnout: перетяну́ть на свою́ сто́ронуpřetáhnout na svou stranu

rameno: сто́роны угла́ramena úhlu

vnějšek: с вне́шней стороны́z vnějšku

vyjádření: пи́сьменное объясне́ние сторо́нpísemné vyjádření stran

žert: Шу́тки в сто́рону.Žerty stranou.

bok: стоя́ть на стороне́ когоstát komu po boku

od, ode: Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!To je od tebe moc hezké!

stranou: Шу́тки в сто́рону!Žerty stranou!

лу́чший: в лу́чшую сто́ронуk lepšímu