Hlavní obsah

ско́рость

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. rychlostограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlostсре́дняя ско́ростьprůměrná rychlostбе́шеная ско́ростьzávratná rychlostнабра́ть ско́ростьnabrat rychlostповы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čehoна по́лной ско́ростиv plné rychlostiско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla
  2. motor.rychlost, rychlostní stupeň

Vyskytuje se v

ве́тер: ско́рость ве́траrychlost větru

разме́рность: разме́рность ско́ростиrozsah rychlosti

сверхзвуково́й: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

свет: ско́рость све́таrychlost světla

переключи́ть: переключи́ть ско́ростьzařadit rychlost

nadzvukový: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

obvodový: окружна́я ско́ростьfyz. obvodová rychlost

okamžitý: мгнове́нная ско́ростьfyz. okamžitá rychlost

přenos: ско́рость перено́са да́нныхrychlost přenosu dat

přenosový: ско́рость переда́чиvýp. přenosová rychlost

rychlost: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

rychlostní: переда́ча, ступе́нь ско́ростиrychlostní stupeň

světlo: ско́рость све́таfyz. rychlost světla

vítr: ско́рость ве́траrychlost větru

zvuk: ско́рость зву́каrychlost zvuku

dovolený: допусти́мая ско́ростьdovolená rychlost

nabrat: набра́ть си́лу/высоту́/ско́ростьnabrat sílu/výšku/rychlost

omezení: ограниче́ние ско́ростиomezení rychlosti

omezovač: ограничи́тель ско́ростиmotor. omezovač rychlosti

překročení: штраф за превыше́ние ско́ростиpokuta za překročení rychlosti

rekord: реко́рд ско́ростиrychlostní rekord

řadit: переключа́ть ско́ростиřadit rychlosti

šíření: ско́рость распростране́ния тепла́fyz. rychlost šíření tepla

trojka: включи́ть тре́тью ско́ростьzařadit trojku rychlost

úhlový: углова́я ско́ростьfyz. úhlová rychlost

vyřadit: вы́ключить ско́ростьmotor. vyřadit rychlost

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho