Hlavní obsah

сиде́ть

Nedokonavé slovesoсижу́, сиди́шь; сидя́

  1. сиде́ть в де́вках hovor.být/zůstávat na ocet
  2. вот где сиди́т кто/что у кого hovor., hanl.mít plné zuby koho/čeho

Vyskytuje se v

гвоздь: гвоздём сиди́т чтоleží mi to v hlavě

ко́рточки: сиде́ть на ко́рточкахdřepět, sedět na bobku

печёнка: сиде́ть у кого в печёнкахležet komu v žaludku

сиде́ть: сиде́ть в де́вкахbýt/zůstávat na ocet

ше́я: на ше́е сиде́ть/висе́ть у когоviset na krku komu

мешо́к: Пальто́ сиди́т на ком мешко́м.Kabát visí na kom jako pytel.

мы́шка: Как мы́шка сиди́т.Sedí jako myška.

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

коле́но: сиде́ть у кого на коле́няхsedět komu na klíně

па́рта: сиде́ть за па́ртой с кемsedět v lavici s kým

уро́к: гото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́камиdělat úkoly

зано́за: зано́зой сиди́т кто/что в комdrží se, hlodá, je neodbytný o myšlence ap.

имени́нник: Сиди́т имени́нником.Vypadá spokojeně.

копе́йка: сиде́ть без копе́йкиnemít ani floka

мель: сиде́ть на мели́být na suchu být bez peněz

самова́р: сиде́ть за самова́ромpopíjet čaj

си́день: си́днем сиде́тьnevycházet ani na krok, nevystrčit ani nos

стул: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

чемода́н: сиде́ть на чемода́нахbýt připraven k odjezdu, mít cestovní horečku

naprázdno: сиде́ть без де́лаsedět naprázdno nečinně

Turek: сиде́ть по-туре́цкиsedět na Turka

v, ve: У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.Leží mu v hlavě kdo/co.

basa: сиде́ть за решёткойsedět v base

bobek: сиде́ть на ко́рточкахsedět na bobku

dieta: соблюда́ть дие́ту, сиде́ть на дие́теdržet dietu

dřep: сиде́ть на ко́рточкахsedět v dřepu

hlídat: С ребёнком сиди́т ба́бушка.Dítě hlídá babička.

klidně: Сиди́ споко́йно!Seď klidně!

klín: сиде́ть у кого на коле́няхsedět komu na klíně

mlčet: Сиди́т и молчи́т.Sedí a mlčí.

nedutat: Сидя́т, да́же не пи́кнут.Sedí, ani nedutají.

pasovat: Пиджа́к сиди́т как вли́тый.Sako pasuje jako ulité.

počítač: сиде́ть за компью́теромsedět u počítače

sedět: сиде́ть за уро́камиsedět nad úkoly

stín: сиде́ть в теньке́sedět ve stínu

ulitý: Пла́тье сиди́т как вли́тое.Šaty padnou jako ulité.

vězení: сиде́ть/находи́ться в заключе́нииbýt ve vězení

ležet: Давно́ он у меня́ в печёнках сиди́т.Už dlouho mi leží v žaludku.

pec: лежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́маsedět za pecí

podpora: сиде́ть на посо́бии по безрабо́тицеbýt na podpoře

potud: С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.Mám toho až potud dost, po krk.

prach: сиде́ть на бо́чке с по́рохомsedět na sudu s prachem

sucho: Мы сиди́м на мели́.Jsme na suchu. bez peněz

založený: сиде́ть сложа́ ру́киpřen. sedět se založenýma rukama

žaludek: кто/что у кого в печёнках сиди́тkdo/co leží komu v žaludku

židle: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

бо́чка: сиде́ть на порохово́й бо́чкеsedět na sudu střelného prachu, být v nebezpečné situaci