Hlavní obsah

свобо́дный

Přídavné jméno-ая, -ое; -ден, -дна

  1. свобо́дный перево́д lit.volný překlad

Vyskytuje se v

валю́та: свобо́дно конверти́руемая валю́таvolně směnitelná měna

вздохну́ть: вздохну́ть свобо́дноsvobodně (si) vydechnout uklidnit se po prožitém nebezpečí ap.

вре́мя: свобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas

ме́сто: Свобо́дных мест нет.Obsazeno. oznámení v restauraci, hotelu ap.

предпринима́тельство: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

asociace: свобо́дные ассоциа́цииvolné asociace

měna: свобо́дно конверти́руемая валю́таvolně směnitelná měna

obchod: зо́на свобо́дной торго́влиzóna volného obchodu

přízvuk: подви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ниеpohyblivý/stálý/volný přízvuk

soutěž: свобо́дное соревнова́ниеsvobodná soutěž

svobodný: свобо́дные вы́борыsvobodné volby

tón: сигна́л свобо́дноtech. vyzváněcí tón

verš: свобо́дный стихlit. volný verš

volně: свобо́дно дыша́тьvolně dýchat

volno: Здесь свобо́дно?Je zde volno?

volný: свобо́дная любо́вьvolná láska

žebro: и́стинные/ло́жные/свобо́дные рёбраanat. pravá/nepravá/volná žebra

chvíle: свобо́дное вре́мя, досу́гvolné chvíle

místo: свобо́дное ме́стоvolné místo

nabídka: твёрдая/свобо́дная офе́ртаzávazná/nezávazná nabídka

pokoj: У вас есть свобо́дный но́мер?Máte volný pokoj?

pracovat: У него́ свобо́дная профе́ссия.Pracuje na volné noze.

svobodně: свобо́дно избра́тьsvobodně zvolit

živnost: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

свобо́дный: свобо́дный перево́дvolný překlad