Hlavní obsah

оши́бка

Podstatné jméno, rod ženský

  • chyba, omylоши́бка в вычисле́нииchyba ve výpočtuпо оши́бкеomylem

Vyskytuje se v

подве́рженность: подве́рженность оши́бкамomylnost možnost zmýlení se

сигнализа́ция: сигнализа́ция оши́бокchybové hlášení

вы́ловить: вы́ловить оши́бкиvychytat chyby

де́лать: де́лать оши́бкиchybovat

исключи́ть: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

реше́ние: оши́бка в реше́нииchybný výsledek

созна́ться: созна́ться в свое́й оши́бкеpřiznat svou chybu

суде́бный: суде́бная оши́бкаjustiční omyl

hlášení: сообще́ние об оши́бкеvýp. chybové hlášení

chybový: сигна́л оши́бкиvýp. chybové hlášení

justiční: суде́бная оши́бкаjustiční omyl

omyl: суде́бная оши́бкаpráv. justiční omyl

pokus: ме́тод проб и оши́бокmetoda pokusu a omylu

tragický: рокова́я оши́бкаtragický omyl

udělat: ошиби́ться, сде́лать оши́бкуudělat chybu

dělat: де́лать оши́бки, ошиба́тьсяdělat chyby

dopustit se: допусти́ть оши́бкуdopustit se omylu

gramatický: граммати́ческая оши́бкаgramatická chyba

hrubý: гру́бая оши́бкаhrubá chyba

chyba: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

kolosální: колосса́льная оши́бкаkolosální chyba

možnost: возмо́жность оши́бкиmožnost omylu

nadělat: наде́лать оши́бок/долго́вnadělat chyby/dluhy

napravit: Оши́бку мо́жно испра́вить.Chybu je možné napravit.

nedbalost: оши́бка по небре́жностиchyba z nedbalosti

osudný: фата́льная оши́бкаosudný omyl

platit: до́рого распла́чиваться за свои́ оши́бкиdraze platit za své chyby

poučit se: учи́ться на оши́бкахpoučit se z chyb

pravopisný: орфографи́ческая оши́бка, оши́бка в правописа́нииpravopisná chyba

přehlédnout: просмотре́ть оши́бкуpřehlédnout chybu

přiznat: откры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бкиotevřeně přiznat své chyby

systémový: систе́мная оши́бкаsystémová chyba

vychytat: отлови́ть оши́бкиvychytat chyby

učit se: На оши́бках у́чатся.Chybami se člověk učí.

оши́бка: по оши́бкеomylem