Hlavní obsah

učit se

Vyskytuje se v

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

обуча́ться: učit se jazykyобуча́ться языка́м

пла́вать: učit se plavatучи́ться пла́вать

учи́ть: učit se nazpaměť báseňучи́ть стихи́ наизу́сть

чте́ние: učit se čtení a psaníучи́ться чте́нию и письму́

го́лос: učit se poslechemс го́лосу зау́чивать

učit se: učit se co nazpaměťучи́ть что наизу́сть