Hlavní obsah

učit se

Vyskytuje se v

cizí: учи́ть иностра́нный язы́кučit se cizí jazyk

život: Век живи́ - век учи́сь.Učit se musíš celý život.

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

пла́вать: учи́ться пла́ватьučit se plavat

учи́ть: учи́ть стихи́ наизу́стьučit se nazpaměť báseň

чте́ние: учи́ться чте́нию и письму́učit se čtení a psaní

го́лос: с го́лосу зау́чиватьučit se poslechem

učit se: учи́ть что наизу́стьučit se co nazpaměť