Hlavní obsah

učit se

Vyskytuje se v

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

učit se: učit se co nazpaměťучи́ть что наизу́сть