Hlavní obsah

studovat, ob. študovat

Nedokonavé sloveso

  1. (na škole) учи́ться, обуча́тьсяstudovat na univerzitě/na gymnáziuучи́ться в университе́те/гимна́зииstudovat na fakultěучи́ться на факульте́теstudovat dálkově/prezenčněучи́ться зао́чно/о́чно
  2. (obor ap.) изуча́ть
  3. (učit se něco) занима́ться чем, изуча́ть что
  4. (zkoumat) иссле́довать, изуча́ть(pečlivě prohlížet) рассма́тривать

Vyskytuje se v

konzervatoř: studovat na konzervatořiучи́ться в консервато́рии

lyceum: studovat na lyceuучи́ться в лице́е

právo: studovat právaизуча́ть пра́во/юриди́ческие нау́ки, учи́ться на юрфа́ке

univerzita: studovat na univerzitěучи́ться в университе́те

vysoká: studovat vysokouучи́ться в ву́зе

vyznamenání: studovat s vyznamenánímучи́ться на отли́чно

в: studovat na univerzitěучи́ться в университе́те

studovat: studovat na univerzitě/na gymnáziuучи́ться в университе́те/гимна́зии