Hlavní obsah

оши́бка

Vyskytuje se v

подве́рженность: omylnost možnost zmýlení seподве́рженность оши́бкам

сигнализа́ция: chybové hlášeníсигнализа́ция оши́бок

вы́ловить: vychytat chybyвы́ловить оши́бки

де́лать: chybovatде́лать оши́бки

исключи́ть: vyloučit chybyисключи́ть возмо́жность оши́бки

реше́ние: chybný výsledekоши́бка в реше́нии

созна́ться: přiznat svou chybuсозна́ться в свое́й оши́бке

суде́бный: justiční omylсуде́бная оши́бка

hlášení: výp. chybové hlášeníсообще́ние об оши́бке

chybový: výp. chybové hlášeníсигна́л оши́бки

justiční: justiční omylсуде́бная оши́бка

omyl: práv. justiční omylсуде́бная оши́бка

pokus: metoda pokusu a omyluме́тод проб и оши́бок

tragický: tragický omylрокова́я оши́бка

udělat: udělat chybuошиби́ться, сде́лать оши́бку

dělat: dělat chybyде́лать оши́бки, ошиба́ться

dopustit se: dopustit se omyluдопусти́ть оши́бку

gramatický: gramatická chybaграммати́ческая оши́бка

hrubý: hrubá chybaгру́бая оши́бка

chyba: vyloučit chybyисключи́ть возмо́жность оши́бки

kolosální: kolosální chybaколосса́льная оши́бка

možnost: možnost omyluвозмо́жность оши́бки

nadělat: nadělat chyby/dluhyнаде́лать оши́бок/долго́в

napravit: Chybu je možné napravit.Оши́бку мо́жно испра́вить.

nedbalost: chyba z nedbalostiоши́бка по небре́жности

osudný: osudný omylфата́льная оши́бка

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

poučit se: poučit se z chybучи́ться на оши́бках

pravopisný: pravopisná chybaорфографи́ческая оши́бка, оши́бка в правописа́нии

přehlédnout: přehlédnout chybuпросмотре́ть оши́бку

přiznat: otevřeně přiznat své chybyоткры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бки

systémový: systémová chybaсисте́мная оши́бка

vychytat: vychytat chybyотлови́ть оши́бки

učit se: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.

оши́бка: omylemпо оши́бке