Hlavní obsah

е́хать

Nedokonavé slovesoе́ду, е́дешь; поезжа́й/езжа́й

  1. jet, cestovat vlakem ap.е́хать на велосипе́деjet na koleе́хать верхо́мjet na koni
  2. jet, pohybovat se o automobilu ap.
  3. jet na výstavu ap.

Vyskytuje se v

самова́р: в Ту́лу со свои́м самова́ром е́хатьnosit dříví do lesa

авто́бус: е́хать на авто́бусеjet autobusem

по́езд: е́хать на по́ездеjet vlakem

верхо́м: е́хать верхо́м (на ло́шади)jet na koni

встре́чный: е́хать по встре́чнойjet v protisměru

за́яц: е́хать за́йцемjet na černo

метро́: е́хать на метро́jet metrem

набро́ситься: набро́ситься на еду́pustit se do jídla

отли́чно: Е́дем за́ город? Отли́чно.Pojedeme ven? Bezva.

трамва́й: е́хать на трамва́еjet tramvají

оди́ннадцатый: на оди́ннадцатом но́мере е́хатьjet pěškobusem jít pěšky

сарди́на: Мы е́хали как сарди́ны в ба́нке.Jeli jsme namačkaní jako sardinky.

такси́: е́хать на такси́jet taxíkem

jet: е́хать автосто́помjet stopem

auto: е́хать на маши́неjet autem

autobus: е́хать на авто́бусеjet autobusem

céčko: е́хать тра́ссой Цjet céčkem na trase C

centrum: Я е́ду в центр.Jedu do centra.

červená: е́хать на кра́сный (свет)jet na červenou

do: е́хать за грани́цуjet do ciziny

dovolená: е́хать в о́тпускjet na dovolenou

hora: е́хать в го́рыjet na hory

kam: Куда́ вы е́дете?Kam jedete?

kolo: е́хать на велосипе́деjet na kole

metro: е́хать на метро́jet metrem

moře: е́хать на мо́реjet k moři

na: е́хать в го́рыjet na hory

plout: плыть по реке́, е́хать водо́йplout po řece

přes, přese: е́хать че́рез го́родjet přes město

říct si: попроси́ть еду́říct si o jídlo

upustit: разду́мать е́хатьupustit od odjezdu

víkend: е́хать на выходны́еjet na víkend

vlak: е́хать на по́ездеjet vlakem

načerno: е́хать за́йцемjet načerno

pospíchat: Спеши́ ме́дленно!, Ти́ше е́дешь - да́льше бу́дешь!Pospíchej pomalu!

е́хать: е́хать на велосипе́деjet na kole