Hlavní obsah

грани́ца

Vyskytuje se v

разме́тка: разме́тка угловы́х грани́цnarýsování úhlů

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

перейти́: перейти́ грани́цуpřekročit hranice

пересе́чь: пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

cizina: v ciziněза грани́цей, hovor. за бугро́м

cizina: odjet do cizinyвы́ехать за грани́цу

do: jet do cizinyе́хать за грани́цу

hranice: státní hraniceгосуда́рственная грани́ца

hranice: odejít za hraniceуйти́ за грани́цу

ilegální: ilegální přechod hraniceнезако́нный перехо́д грани́цы

limit: překročit limitперейти́ грани́цу

mantinel: vymezit mantinelyопредели́ть грани́цы

pronést: pronést přes hraniciпротащи́ть че́рез грани́цу

propustit: propustit přes hraniciпропусти́ть че́рез грани́цу

přechod: ilegální přechod hranicнелега́льный перехо́д грани́цы

přejet: přejet hraniciпересе́чь грани́цу

překročit: překročit meze slušného chováníперейти́ грани́цы прили́чия

překročit: překročit hraniciперейти́/пересе́чь грани́цу

státní: státní hraniceгосуда́рственная грани́ца

uzavření: uzavření státních hranicперекры́тие госуда́рственной грани́цы

vrátit se: vrátit se ze zahraničíверну́ться из-за грани́цы

vyjet: vyjet do zahraničíвы́ехать за грани́цу

zahraničí: do zahraničíза грани́цу

zahraničí: ze zahraničíиз-за грани́цы

překračovat: To překračuje všechny meze!Э́то перехо́дит все грани́цы!