Hlavní obsah

limit

Vyskytuje se v

imisní: povolený imisní limitлими́т допусти́мых вы́бросов

limita: limita funkceпреде́л фу́нкции

emisní: emisní limityограниче́ния на вы́бросы

неограни́ченный: internet bez datového limitu неограни́ченный тра́фик

тра́фик: internet bez datového limituнеограни́ченный тра́фик

limit: časový limitлими́т вре́мени