Hlavní obsah

zahraničí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

pošilhávat: pošilhávat po práci v zahraničíприсма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́м

volání: volání do zahraničíмеждунаро́дный звоно́к

vyjet: vyjet do zahraničíвы́ехать за грани́цу

зарубе́жье: blízké zahraničí bývalé svazové republiky SSSRбли́жнее зарубе́жье

рубе́ж: v zahraničíза рубежо́м

вы́лететь: Prezident odletěl do zahraničí.Президе́нт вы́летел за грани́цу.

zahraničí: ministerstvo zahraničíминисте́рство иностра́нных дел