Hlavní obsah

počkat

Dokonavé sloveso

  • wartenPočkej okamžik!Warte einen Augenblick!

Vyskytuje se v

dokud: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

chvíle: Kannst du einen Moment warten?Můžeš chvíli počkat?

nejvýš: höchstens zehn Minuten wartenpočkat nejvýš deset minut

než: Warte mal, bis ich es erledige.Počkej, než to vyřídím.

obout se: Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.Počkej, musím se ještě obout.

pokrájet: Warte mal, ich schneide es dir vor.Počkej, pokrájím ti to.

stačit: Warte mal, ich komme dir nicht nach.Počkej na mě, nestačím ti.

vyhrnout: Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.

vychladnout: Warte, bis die Suppe abkühlt.Počkej, až polévka vychladne.

vyklubat se: Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.Chci jen počkat, co se z toho vyklube.

vyprovodit: Warte mal, ich begleite dich.Počkej chvilku, vyprovodím tě.

okamžik: Warte mal einen Augenblick!Počkej okamžik!

abwarten: den Briefträger abwartenpočkat na listonoše

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

počkat: Warte einen Augenblick!Počkej okamžik!