Hlavní obsah

otočit

Vyskytuje se v

strana: die Seite umwendenotočit stranu

vypínač: den Schalter nach rechts drehenotočit vypínačem doprava

podpatek: sich auf dem Absatz umdrehenotočit se na podpatku

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

Knopf: an einem Knopf drehenotočit knoflíkem

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

kehrtmachen: auf dem Absatz kehrtmachenotočit se na podpatku

schwenken: den Wasserhahn nach rechts schwenkenotočit kohoutkem doprava

wenden: sich nach links wendenotočit se doleva

otočit: den Schalter drehenotočit vypínač(em)