Hlavní obsah

Schüler

Vyskytuje se v

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

abhören: den/dem Schüler die Vokabeln abhörenzkoušet žáka ze slovíček

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

aufrufen: einen Schüler im Unterricht aufrufenvyvolat žáka ve vyučování

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

fleißig: ein fleißiger Schüler seinbýt pilným žákem

melden: Die Schüler meldeten sich eifrig.Žáci se usilovně hlásili.

nachsitzen: die Schüler nachsitzen lassennechat žáky po škole

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verstehen: Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.

bystrý: ein aufgeweckter Schülerbystrý žák

nadějný: ein hoffnungsvoller Schüler/Wettkämpfernadějný žák/závodník

nedbalý: ein nachlässiger Schülernedbalý školák

nepořádný: ein schlampiger Schülernepořádný žák

nepřítomný: ein abwesender Schülernepřítomný žák

odstup: die Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülernodstup mezi učitelem a žáky

pobídnout: Schüler zur aktiven Arbeit anregenpobídnout žáky k aktivní práci

popohnat: die Schüler zur aktiven Arbeit antreibenpopohnat žáky k aktivní práci

pozdržet: Schüler in der Klasse aufhaltenpozdržet žáky ve třídě

pozorný: Er ist ein aufmerksamer Schüler.Je to pozorný žák.

průměrný: ein durchschnittlicher Schülerprůměrný žák

rozdat: Zeugnisse an die Schüler verteilenrozdat studentům vysvědčení

rozvést: die Schüler in die Klassen bringenrozvést žáky po třídách

rozzlobit se: Der Lehrer hat sich über den Schüler geärgert.Učitel se rozzlobil na žáka.

spílat: Der Lehrer schilt die Schüler.Učitel spílá žákům.

srovnat: die Aufsätze der Schüler vergleichensrovnat písemné práce žáků

trousit se: Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.Žáci se trousí ze školy.

výborný: ein ausgezeichneter Schülervýborný žák

vzorný: Er war ein vorbildlicher Schüler.Byl to vzorný žák.

zahanbit: einen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellenzahanbit žáka před celou třídou

zahltit: die Schüler mit Informationen überlastenzahltit žáky informacemi

zklidnit: laute Schüler beruhigenzklidnit hlučné žáky

zprotivit: den Schülern das Fach verleidenzprotivit žákům předmět