Hlavní obsah

Schüler

Vyskytuje se v

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

abhören: den/dem Schüler die Vokabeln abhörenzkoušet žáka ze slovíček

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

aufrufen: einen Schüler im Unterricht aufrufenvyvolat žáka ve vyučování

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

fleißig: ein fleißiger Schüler seinbýt pilným žákem

melden: Die Schüler meldeten sich eifrig.Žáci se usilovně hlásili.

nachsitzen: die Schüler nachsitzen lassennechat žáky po škole

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verstehen: Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.