Hlavní obsah

Mitschüler

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

abschreiben: von einem Mitschüler abschreibenopisovat od spolužáka

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

überholen: Er hat seine Mitschüler überholt.Předčil svoje spolužáky.

verstehen: Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.

napovídat: Sage dem Mitschüler nicht vor!Nenapovídej spolužákovi!

opičit se: einen Mitschüler nachäffenopičit se po spolužákovi

spřátelit se: sich mit neuen Mitschülern anfreundenspřátelit se s novými spolužáky

vinit: den Mitschüler des Diebstahls bezichtigenvinit spolužáka z krádeže

vklínit se: sich zwischen die Mitschüler verkeilenvklínit se mezi spolužáky