Hlavní obsah

aber

Spojka

  1. ale, avšakheute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra
  2. oslabuje tvrzeníale, (a)všakSie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.teuer, aber gutdrahý, ale dobrý
  3. vyjadřuje námitkuale

Částice

  1. vyjadřuje údivale, tedyIst das aber kalt!To je ale zima!
  2. užívá se v kombinaci s auch k vyjádření pohoršeníjen(om)Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!
  3. užívá se k zesílení odpovědi na zjišťovací otázkyKommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Das, podstatné jméno~s, ~/hovor. ~s

  1. námitka, výhradaohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání
  2. háček zádrhel

Vyskytuje se v

dauern: Das dauert aber/wieder!To ale/zas trvá!

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

plötzlich: hovor. Aber ein bisschen plötzlich!Hejbni kostrou!

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.