Hlavní obsah

čtyřikrát

Vyskytuje se v

mezi: unter vier Augenmezi čtyřma očima

strana: die (vier) Himmelsrichtungen(čtyři) světové strany

být: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

drama: ein Drama in vier Aktendrama o čtyřech dějstvích

okruh: im Umkreis von vier Kilometernv okruhu čtyř kilometrů

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

verš: eine Strophe aus vier Versensloka o čtyřech verších

vyhotovení: ein Lebenslauf in vier Ausfertigungenživotopis ve čtyřech vyhotoveních

vysadit: Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.Vysadili jsme čtyři jabloně.

vysávat: vier Zimmer (Staub) saugenvysávat čtyři pokoje

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

oko: unter vier Augenmezi čtyřma očima

rozhovor: das Gespräch unter vier Augenrozhovor mezi čtyřma očima

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

vier: die vier Jahreszeitenčtyři roční období

zu: zwei zu vierdvě ku čtyřem

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

Jahreszeit: vier Jahreszeitenčtyři roční období

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

čtyři: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech