Hlavní obsah

peso

Podstatné jméno mužské

 1. váha, hmotnostTi ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!peso lordohrubá hmotnostprendere/aumentare di pesopřibrat (na váze)vendere qc a pesoprodávat co na váhudi pesocelou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.
 2. náklad, břemeno, zátěž na voze ap.
 3. váha, vliv
 4. tíha, břemeno zodpovědnosti ap.
 5. tíha viny ap., zátěž, přítěžessere di peso a qbýt pro koho přítěží, být na obtíž komu, pro kohoavere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí
 6. závažnost, důležitostil peso delle parolezávažnost slov
 7. závaží váhy
 8. váha v boxu a bojových sportech
 9. koule sportovní náčinílancio del pesovrh koulí
 10. činka hl. vzpěračská

Podstatné jméno mužské

 • peso měna

Vyskytuje se v

massimo: (peso) massimosupertěžká váha v boxu ap.

netto: (peso) nettočistá váha

superleggero: (peso) superleggerosuperlehká váha

supermassimo: (peso) supermassimosupertěžká váha

superwelter: peso superwelterlehká střední váha

assenza: assenza di peso/gravitàstav beztíže

atletica: atletica pesantetěžká atletika

aumento: aumento di pesováhový přírůstek

calo: calo di pesoúbytek váhy

categoria: categoria di pesohmotnostní/váhová kategorie

dare: dare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu

diminuire: diminuire di pesoubrat na váze, zhubnout, shodit váhu

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

eccesso: peso in eccessonadváha

gallo: sport peso gallobantamová váha

getto: sport getto del pesovrh koulí

idrogeno: chim. idrogeno pesantetěžký vodík, deuterium

industria: industria leggera/pesantelehký/těžký průmysl

lancio: lancio del pesovrh koulí

leggero: sport peso leggerolehká váha

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

medioleggero: peso medioleggerowelterová váha, boxer ve welterové váze

molecolare: peso molecolaremolekulová hmotnost

morto: přen. peso mortopřítěž, zátěž, fyz. mrtvá váha

mosca: sport peso moscamuší váha v boxu

pari: essere di pari altezza/pesobýt stejné výšky/váhy

parola: pesare le parolevážit slova

perdita: perdita di pesoúbytek na váze

pesante: industria pesantetěžký průmysl

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: peso lordohrubá hmotnost

piuma: sport peso piumapérová váha

sollevamento: sport sollevamento pesivzpírání

sollevare: sollevare pesivzpírat, zvedat břemena/činky

sollevatore: sport sollevatore d(e)i pesivzpěrač sportovec

vendere: vendere qc a pesoprodávat co na váhu

avere: Ho un peso sullo stomaco.Mám sevřený žaludek.

quintale: Pesa almeno un quintale!Váží aspoň metrák!

lordo: (peso) lordobrutto váha včetně obalu