Hlavní obsah

odstranit

Vyskytuje se v

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co, zbavit se koho/čeho

macchia: togliere una macchia da qcodstranit skvrnu z čeho

mezzo: levare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/co

piazza: fare piazza pulitaodstranit, zamést i s nepohodlnou osobou

sudiciume: togliere il sudiciumeodstranit špínu

stappare: stappare una bottigliaodstranit zátku z lahve

odstranit: Ha tolto le macchie dalla giacca.Odstranil skvrny ze saka.