Hlavní obsah

cantante

Podstatné jméno mužské/ženské

Vyskytuje se v

cantare: cantare messacelebrovat mši

cantata: farsi una cantatazazpívat si

cantato: messa cantatazpívaná mše

canto: canto del gallorozbřesk, kuropění

gregoriano: mus. canto gregorianogregoriánský chorál

lirico: cantante liricooperní zpěvák

messa: messa cantatazpívaná mše

opera: cantante/libretto d'operaoperní zpěvačka/libreto

cigno: canto del cignolabutí píseň poslední počin, vystoupení ap.

croce: Non si può cantare e portar la croce.Nelze sedět zaráz na dvou židlích.

gallo: al canto del galloza kuropění

čistě: cantare senza stonare, essere intonatozpívat čistě

falešně: stonare, cantare stonato/-azpívat falešně

gregoriánský: canto gregorianohud., náb. gregoriánský chorál

hodina: prendere lezioni di cantochodit na hodiny zpěvu

kuropění: al primo canto del gallo, all'albaza kuropění

nota: cantare/suonare leggendo lo spartitozpívat/hrát z not

sborový: canto corale, coro sborový zpěv

strana: d'altra parte, d'altro cantona druhé straně

vánoční: albero/canti di Natalevánoční stromeček/koledy

zpěv: canto coralesborový zpěv

doprovodit: Il cantante era accompagnato dal violinista.Zpěváka doprovodil houslista.

křtít: La cantante ha lanciato il nuovo CD.Zpěvačka křtila nové CD.

odepsaný: Come cantante non è ancora finito.Jako zpěvák ještě není odepsaný.

se, si: Si è cantato tutta la notte.Celý večer se zpívalo.

špatně: Canta male.Špatně zpívá.

týkat se: Da parte mia..., Per ciò che mi riguarda..., Dal canto mio...Co se mě týče...

zpívat: Non so cantare.Neumím zpívat.

labutí: canto del cignolabutí píseň

óda: cantare/celebrare le lodi di q/qcpět ódy na koho/co velmi chválit

píseň: canto di cignolabutí píseň poslední a nejlepší čin

triko: cantare le proprie lodihovor. honit si triko