Hlavní obsah

čestný

Vyskytuje se v

legie: řád Legion d'OnoreČestná legie

host: ospite d'onorečestný host

občanství: cittadinanza onorariačestné občanství

prohlášení: dichiarazione d'onorečestné prohlášení

titul: titolo ereditario/onorificodědičný/čestný titul

kolo: giro d'onorečestné kolo

albo: albo d'oro, albo d'onorečestný seznam vítězů, odměněných ap.

buono: buoni pensieri/principičestné myšlenky/zásady

citazione: citazione di/al meritočestné uznání

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

gol: gol della bandieračestný gól

guardia: guardia d'onorečestná stráž

menzione: menzione onorevolečestné uznání

onorario: cittadinanza onorariačestné občanství

onorifico: carica onorificačestný úřad neplacený

palco: palco d'onorečestná lóže

parola: parola d'onorečestné slovo

piazza: piazza d'onorečestné místo

presidente: presidente onorariočestný předseda

scorta: scorta d'onorečestný doprovod

onore: Parola d'onore!Čestné slovo!

čestný: parola d'onore di qčí čestné slovo