Hlavní obsah

prohlášení

Podstatné jméno, rod střední

  • dichiarazione f(oficiální oznámení) proclamazione f(sdělení) comunicato mtiskové prohlášenícomunicato m stampaučinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazionečestné prohlášenídichiarazione f d'onorepolit. programové prohlášenídichiarazione f programmaticacelní prohlášenídichiarazione f doganale

Vyskytuje se v

místopřísežný: místopřísežné prohlášenídichiarazione solenne/sotto giuramento, deposizione sotto giuramento

programový: polit. programové prohlášenídichiarazione programmatica

prohlášení: tiskové prohlášenícomunicato stampa

shoda: prohlášení/osvědčení o shodě s technickými předpisycertificato di conformità

svatý: být prohlášen za svatéhoessere santificato

chiamarsi: prohlásit se vítězemchiamarsi vinto

comunicato: tiskové prohlášenícomunicato stampa

doganale: celní prohlášenídichiarazione doganale

formale: oficiální prohlášenídichiarazione formale

messaggio: veřejné prohlášenímessaggio pubblicitario

notorio: (místo)přísežné prohlášenídir. atto notorio

onore: být prohlášen za svatéhopervenire agli onori degli altari

solenne: místopřísežné prohlášenídichiarazione solenne

torto: ned(áv)at za pravdu komu, prohlásit, že se kdo mýlí, vyvrátit čí tvrzenídare torto a q

invalidare: Volby byly prohlášeny za neplatné.Le elezioni sono state invalidate.

proclamarsi: Prohlásil se nevinným.Si è proclamato innocente.