Hlavní obsah

sis [siˌ siz]

Vyskytuje se v

à: podobný, podobající se čemusemblable à qqch

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

abstinence: držet půst, postit sefaire abstinence

affaire: vyvléci se z nepříjemnostíse tirer d'affaire

aise: slušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřenhovor. être à son aise

aller: hodit se k soběaller bien avec qqch

allure: chovat se hrděavoir fière allure

amour: pomilovat se, vyspat se s kýmfaire l'amour avec qqn

apparition: objevit se na nějakém místěfaire son apparition

approche: blížící se nocapproche de la nuit

accaparer: uchvátit moc, zmocnit se vládyaccaparer le pouvoir

accent: mít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukemavoir l'accent italien

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

accord: Dohodli se.Ils se sont mis d'accord.

additionner: přimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodouadditionner le vin d'eau

agréable: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

aimer: Rád jsem chodil ven s bratrem.J'aimais sortir avec mon frère.

air: Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.On manque d'air ici.

aménager: upravit si svůj rozvrhaménager son emploi du temps

amoureux: zamilovat se/být zamilovaný do kohotomber/être amoureux de qqn

apparaître: objevit se před kýmapparaître devant qqn

appeler: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?

apprendre: Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.J'ai appris par hasard un secret.

approcher: Konec se blíží.La fin approche.

appui: opřít se o koho/coprendre appui sur qqn/qqch

arguer: brát si co za záminku k čemuarguer de qqch pour faire qqch

abîme: sáhnout si na dnotoucher le fond de l'abîme

accus: dobít si baterky obnovit sílyrecharger les accus

accuser: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

adieu: rozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát sedire adieu à qqch

adresse: zmýlit se v adrese obrátit se na nepravéhose tromper d'adresse

advenir: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il advienne.

ainsi: Staň se., Amen.Ainsi soit-il.

amen: pobožně souhlasit se vším, co kdo říkádire amen à tout ce que dit qqn

ange: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

appétit: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.